Biyokütle enerjisi nedir?

Biyokütle enerjisi, organik materyallerin, özellikle bitkisel ve hayvansal atıkların, işlenmesiyle elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bu organik materyaller genellikle doğal olarak yenilenebilen kaynaklardan elde edilirler ve biyokütle enerjisi, fosil yakıtlara kıyasla daha çevre dostu bir enerji kaynağıdır.

Öte yandan biyokütle enerjisi, genellikle biyokütle yakıtı olarak kullanılmaktadır. Biyokütle yakıtı, genellikle bitkisel atıklardan, ahşap atıklardan veya hayvansal gübrelerden elde edilen biyokütle malzemelerinin yakılmasıyla oluşan ısı enerjisinden yararlanır. Biyokütle enerjisi aynı zamanda biyogaz ve biyokütle doğalgazı gibi farklı formlarda da bulunabilir.

Biyokütle enerjisi, fosil yakıtların kullanımının neden olduğu sera gazı emisyonlarının azaltılması için önemli bir alternatif enerji kaynağıdır. Bununla birlikte, biyokütle enerjisi üretimi, sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler açısından tartışmaların odağı olmuştur. Bu nedenle, biyokütle enerjisi üretimi ve kullanımı, çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulunduracak şekilde yönetilmelidir.

Biyokütle enerjisinin özellikleri nelerdir?

 • Yenilenebilir: Biyokütle enerjisi, bitkilerden, hayvanlardan ve diğer organik materyallerden elde edilir ve bu kaynaklar doğal olarak yenilenebilir olduğundan, biyokütle enerjisi de yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
 • Çevre dostu: Biyokütle enerjisi, fosil yakıtların aksine, çevreye daha az zarar verir. Biyokütle yakıtlarının yakılması, daha az sera gazı emisyonu ve diğer kirletici madde salınımı sağlar.
 • Sürdürülebilir: Biyokütle enerjisi, organik materyallerin sürekli olarak yeniden üretilebilen kaynaklarından elde edildiği için sürdürülebilirdir. Bununla birlikte, biyokütle üretimi ve kullanımı da sürdürülebilirliğin göz önünde bulundurulması gereken çevresel ve sosyal etkileri vardır.
 • Farklı kaynaklardan elde edilebilir: Biyokütle enerjisi, farklı kaynaklardan elde edilebilir. Bunlar arasında odun, bitkisel atıklar, hayvansal gübreler, mısır koçanı, şeker kamışı ve diğer organik malzemeler yer alır.
 • Dönüştürülebilir: Biyokütle, biyokütle yakıtı gibi farklı biyokütle formlarına dönüştürülebilir. Biyokütle yakıtı, biyokütlenin işlenmesiyle elde edilir ve biyokütlenin türüne bağlı olarak odun parçaları, bitkisel atıklar, gübre, mısır koçanı, şeker kamışı ve diğer organik malzemeler gibi farklı formlarda bulunabilir.
 • Enerji güvenliği sağlar: Biyokütle enerjisi, enerji güvenliği sağlama açısından önemlidir. Biyokütle enerjisi, yerel olarak üretilebilir ve bu nedenle, enerji ithalatına bağımlı olmaktan kaçınarak, ülkelerin enerji güvenliğini artırabilir.

Biyokütle, enerjiye nasıl dönüşür?

Biyokütle enerjisi üretimi, biyokütlenin işlenmesi ve dönüştürülmesi yoluyla gerçekleştirilir. Biyokütlenin enerjiye dönüşümü, biyokütlenin türüne ve kullanım amacına göre farklı tekniklerle gerçekleştirilebilir. Ancak, biyokütle enerjisi üretimi genellikle aşağıdaki tekniklerle gerçekleştirilir:

 1. Biyokütlenin yakılması: Biyokütle yakıtı olarak kullanılan biyokütlenin yanması yoluyla ısı ve elektrik enerjisi elde edilir. Bu teknikte, biyokütle, bir kazanda yakılır ve su buharı üretilerek bir türbinin dönmesi sağlanır. Bu türbinler, elektrik üreten jeneratörlerle birleştirilir.
 2. Biyokütlenin pirolizi: Biyokütlenin pirolizi, biyokütlenin yüksek sıcaklıklarda, oksijen yokluğunda yakılmasıdır. Bu teknik, biyokütlenin yakılmasına kıyasla daha yüksek bir enerji verimliliği sağlar. Piroliz işlemi sonucunda, biyokömür, biyokarbondioksit ve diğer yan ürünler elde edilir.
 3. Biyokütlenin gazlaştırılması: Bu teknik, biyokütlenin oksijen yokluğunda, yüksek sıcaklık ve basınç altında gazlara dönüştürülmesini içerir. Bu gazlar, gaz motorları veya gaz türbinleri ile yakılarak elektrik üretmek için kullanılır.
 4. Biyokütlenin fermantasyonu: Bu teknik, biyokütlenin mikroorganizmalar tarafından fermantasyona uğratılması yoluyla biyogaz üretmek için kullanılır. Biyogaz, doğal gaz benzeri bir formda depolanabilir ve enerji üretmek için kullanılabilir.

Biyokütle enerji kaynakları nelerdir?

Biyokütlenin farklı türleri, farklı kaynaklardan elde edilebilir. Bazı yaygın biyokütle kaynakları şunlardır:

 • Ahşap atıkları: Ahşap atıkları, orman endüstrisi, marangozluk, mobilya yapımı ve inşaat gibi alanlardan kaynaklanabilir. Bu atıklar, biyokütle yakıtı olarak kullanılabilir.
 • Tarımsal atıklar: Bu atıklar, özellikle hasat sonrasında tarımsal üretim sürecinde ortaya çıkan bitkisel kalıntılar, saman, pirinç kabukları, mısır koçanı ve diğer bitkisel atıklardan oluşabilir. Bu atıklar, biyokütle yakıtı, biyogaz ve biyokömür gibi formlarda kullanılabilir.
 • Hayvansal atıklar: Hayvan gübreleri, çiftlik atıkları ve hayvansal atıklar gibi organik malzemeler, biyokütlenin kaynakları arasında yer alır. Bu atıklar, biyogaz, biyokömür ve biyokütle yakıtı gibi formlarda kullanılabilir.
 • Atık su çamuru: Atık su arıtma tesislerinde oluşan atık su çamuru, biyokütle enerjisi için bir kaynak olabilir. Atık su çamuru, biyogaz ve biyokömür üretmek için kullanılabilir.
 • Enerji bitkileri: Enerji bitkileri, biyokütle üretmek için özellikle yetiştirilen bitkilerdir. Bu bitkiler arasında mısır, şeker kamışı, yonca, enerji patatesi, popüler ağaç türleri gibi bitkiler yer alabilir.

Biyokütle enerjisi Türkiyede nerelerde var?

Türkiye’nin tüm bölgelerinde biyokütle kullanarak elektrik üretimi yapmak mümkündür. Mart 2022 itibarıyla, 73 ildeki santrallerin toplam kurulu gücü 2 bin 102 megavat olarak kaydedilmiştir.

Biyokütle enerjisi üretimi kapasitesi en yüksek iller arasında İstanbul, 264,5 megavat ile birinci sırada yer almaktadır. Ankara, 132,4 megavatla ikinci sırada, İzmir 88,4 megavatla üçüncü sırada, Balıkesir 81,6 megavatla dördüncü sırada ve Samsun 81,5 megavatla beşinci sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin biyokütle atık potansiyeli yaklaşık 8,6 milyon ton petrol eşdeğerindedir ve bu kaynakla üretilebilecek biyogaz miktarı da 1,5-2 milyon ton petrol eşdeğerinde tahmin edilmektedir.

Türkiye'nin 73 şehrinde biyokütleden elektrik üretiliyor

(kaynak)

Biyokütle enerjisinin kullanım alanları nelerdir?

Biyokütle enerjisi, biyolojik kaynaklardan elde edilen enerjidir. Bu enerji, pek çok farklı alanda kullanılabilir. İşte biyokütle enerjisinin kullanım alanlarından bazıları:

 • Elektrik üretimi: Biyokütle enerjisi, elektrik üretmek için kullanılabilir. Biyokütle yakıtı, biyokütle enerjisi santrallerinde kullanılarak elektrik enerjisi üretilebilir.
 • Isıtma ve soğutma: Biyokütle enerjisi, ısıtma ve soğutma amaçları için kullanılabilir. Örneğin, biyokütle yakıtı, evlerde, işyerlerinde ve okullarda ısınma amaçlı olarak kullanılabilir.
 • Biyogaz üretimi: Biyokütle enerjisi, biyogaz üretmek için kullanılabilir. Biyogaz, organik atıkların fermantasyonu sonucu oluşan gazdır ve ısıtma, aydınlatma ve enerji üretimi gibi amaçlarla kullanılabilir.
 • Yakıt üretimi: Biyokütle enerjisi, yakıt üretmek için kullanılabilir. Biyokütle yakıtı, biyokütle tabanlı sıvı biyoyakıtlar veya biyokütle bazlı katı biyoyakıtlar şeklinde üretilebilir.
 • Tarım ve hayvancılık: Biyokütle enerjisi, tarım ve hayvancılık sektörlerinde kullanılabilir. Tarımsal atıklar ve hayvansal atıklar, biyokütle enerjisi üretimi için kullanılabilir.
 • Endüstriyel uygulamalar: Biyokütle enerjisi, endüstriyel uygulamalarda da kullanılabilir. Örneğin, biyokütle yakıtı, çimento ve seramik üretiminde kullanılabilir.
 • Ulaşım: Biyokütle enerjisi, ulaşım sektöründe kullanılabilir. Biyokütle tabanlı sıvı biyoyakıtlar, otomobiller, kamyonlar ve diğer taşıtlar için alternatif yakıt olarak kullanılabilir.

Biyokütle enerjisinin artıları ve eksileri 

Biyokütlenin Avantajları:

 • Biyokütle enerjisi, yenilenebilir bir kaynaktır ve sınırsız miktarda üretilebilir.
 • Biyokütlenin yanması veya gazlaştırılması, fosil yakıtların yanmasına kıyasla daha az sera gazı emisyonu üretir.
 • Biyokütle, tarım, ormancılık ve hayvancılık gibi faaliyetlerden kaynaklanan atıkların ve yan ürünlerin kullanımını sağlayarak atık yönetimine katkıda bulunabilir.
 • Biyokütle üretimi, yerel ekonomilere katkı sağlayabilir ve tarım veya ormancılık gelirleri sağlayabilir.
 • Biyokütle, elektrik, ısı ve yakıt sağlayarak çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Biyokütlenin Dezavantajları:

 • Biyokütle üretimi, üretim yöntemlerine bağlı olarak doğal habitatların tahribatına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olabilir.
 • Biyokütle üretimi için kullanılan tarım alanları, gıda üretimi için kullanılan alanları azaltabilir ve gıda fiyatlarını artırabilir.
 • Biyokütle üretimi, özellikle büyük ölçekte, toprak, su ve diğer kaynakların kullanımını gerektirir.
 • Biyokütle üretimi ve kullanımı, yanma veya gazlaştırma sırasında çevreye zararlı gazlar, partiküller ve diğer emisyonlar üretebilir.
 • Bazı biyokütle türleri, üretim ve kullanım süreçlerinde çevre dostu değildir.

Biyokütle enerjisi ne kadar dayanır?

Biyokütle enerjisinin yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak varlığı, biyokütle türüne, tüketim hızına ve hasat yöntemlerinin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Genel olarak, biyokütle enerjisi sorumlu bir şekilde yönetildiği sürece sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir.

Örneğin, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlar, kaynağı tüketmeden biyokütle enerjisi üretimi için sürekli bir odun kaynağı sağlayabilir. Benzer şekilde, tarım faaliyetleri devam ettiği sürece tarım atıkları ve hayvan atıkları sürekli olarak üretilebilir.

Ancak, bazı biyokütle türleri, sürdürülemez bir hızda hasat edildiğinde veya hasat uygulamaları çevresel hasara neden olduğunda uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir. Ayrıca, biyokütle kaynaklarının bazı bölgelerde veya kuraklık gibi diğer çevresel stres dönemlerinde sınırlı olabileceği durumlar da mevcuttur.